TERMÉKÜNK:

Gyorshitel

 • Gyors hitelbírálat (48 órán belül)
 • Folyósítás akár a pozitív döntést követő 72 órán belül
 • A felvehető hitelösszeg minimum 1.000.000,-Ft., maximum 25.000.000,-Ft.
 • A hitel visszafizetése egy összegben történik
 • Futamidő: 3 hónap
 • Fedezetként elfogadható ingatlanok köre
  • Belterületi építési telek
  • Családi házas ingatlan
  • Hétvégi ház, üdülő, üdülő telek
  • Társasházban, vagy szövetkezeti házban lévő lakás
  • Társas üdülőnél külön tulajdonban álló üdülő
  • Külterületi ingatlan
  • Zártkerti ingatlan
  • Üzlethelyiség
  • Termőföld
 • A hitel összege a jövedelmi helyzet függvényében a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékének 45%-át is elérheti.
 • Kamat éves mértéke: évi 12,00-22,30% között
  • THM= 12,45%-tól a mindenkori Jegybanki Alapkamat+24,00%-ig
  • A kölcsön célja lehet:
   • Használt lakóingatlan megvásárlása
   • Meglévő lakóingatlan fedezete mellett szabad felhasználás vagy
   • Ingatlant terhelő tartozás, felmondott hitel, végrehajtás kiváltása
 • A kölcsön forint alapú, azaz árfolyamkockázattal nem kell számolni.

 

A hitelt - kamataival együtt – legkésőbb a futamidő végéig kell visszafizetni, amire kézenfekvő forrás lehet egy hosszú futamidejű másik hitel – olyan, aminek felvételére eredetileg nem volt lehetőség vagy nem volt idő.

Ebből következik, hogy a Suidex Hungary Zrt. hitelbírálatának homlokterében az áll, hogy az általunk nyújtott kölcsön a futamidő alatt kiváltható-e valamilyen más hitellel.

Termékünk rugalmasságából fakadóan arra is mód van, hogy a futamidő alatt ne kelljen törlesztő részleteket fizetni.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy bár Társaságunk minden segítséget és támogatást meg ad ahhoz, hogy ügyfelünk mihamarabb megtalálja azt a hitelt, amivel kiválthatja áthidaló kölcsönünket, a Suidex Hungary Zrt. hitelének felvétele nagy körültekintést és felelősségteljes meggondolást kíván.

Ennek a komoly döntésnek a meghozatalában és a szükséges információk megszerzésében Társaságunk készséggel segít Önnek.

 

Hitelfelvétel folyamata

 1. A hitelkérelem benyújtása
 2. Előterjesztés-döntéshozatal
 3. A szerződéskötés megkötése, a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, jelzálogjog bejegyzése
 4. A kölcsön folyósítása

 

1. A hitelkérelem benyújtása

A kölcsönigénylés első lépéseként be kell nyújtania hitelkérelmét Társaságunkhoz.

Ehhez Önnek: 

 • egyrészt szükséges kitöltenie egy néhány oldalas hitelkérelmi nyomtatványt,
 • másrészt a hitel fedezeteként felajánlandó ingatlannal/ingatlanokkal kapcsolatban be kell nyújtania Társaságunkhoz
  • az ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, de lehetősége van arra is, hogy - földhivatali ügyintézés nélkül - ügyintézőnk lekérje Önnek a Takarnet (földhivatali) rendszerből a tulajdoni lapot.
  • családi ház, ikerház, sorház, vagy építési telek esetén az ingatlan 90 napnál nem régebbi térképmásolatát (beszerezhető az illetékes földhivataloknál vagy önkormányzatoknál), de lehetősége van arra is, hogy - földhivatali ügyintézés nélkül - ügyintézőnk lekérje Önnek a Takarnet (földhivatali) rendszerből a térképmásolatot.

A kitöltésben munkatársaink készséggel segítséget nyújtanak Önnek.

2. Előterjesztés-döntéshozatal

Az a folyamat, melynek keretében a beérkezett dokumentumok alapján megvizsgáljuk az Ön által igényelt és felvehető hitelösszeg nagyságát az ügyfélminősítés, illetve a fedezetértékelés függvényében (fedezetértékeléshez 30 napnál nem régebbi értékbecslésre van szükségünk).

A nyújtható hitel összegének meghatározása

A nyújtható hitel összege elsősorban a fedezetminősítés illetve az ügyfélminősítés alapján kerül meghatározásra úgy, hogy a hitel nagysága a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének egy meghatározott százalékát ne haladja meg (hitel/hitelbiztosítéki érték arány).

Társaságunk a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) földrajzi elhelyezkedésétől függően eltérő hitel/hitelbiztosítéki érték aránnyal dolgozik, melynek mértéke forint alapú jelzáloghitel esetén maximum 45% lehet.

A döntéshozatal, ha minden adat és dokumentum rendelkezésünkre áll 24-48 órán belül megszületik.

A döntéshozatal eredményéről telefonon, vagy személyesen tájékoztatjuk.

 

3. Szerződéskötés, közjegyzői okiratba foglalás, jelzálogjog bejegyzés

A kölcsönszerződést az ügyfeleink egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal közjegyzői okiratba kötelesek foglaltatni közjegyző előtt (Folyósítási feltétel).

A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját Ön a közjegyző felé fizeti meg.

A jelzálogjog bejegyzéshez kapcsolódó földhivatali dokumentumokat Ön juttatja el az illetékes földhivatalba, a hitelt biztosító jelzálogjog bejegyzésének díját pedig Társaságunk a hitelösszegből levonja, melyet mi a földhivatal részére átutalással fizetünk meg.

4. A kölcsön folyósítása

A kölcsön folyósításának feltétele, hogy az önálló zálogjog vagy egyetemleges jelzálogjog, továbbá ingatlanvásárláshoz nyújtott kölcsön esetén elidegenítési és terhelési tilalom, esetenként pedig a Suidex Hungary Pénzügyi Zrt. javára bejegyzett vételi jog az ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerüljön. 

Ennek dokumentálásához elegendő a Társaságunk által lekérdezett nem hiteles tulajdoni lap.

A kölcsön folyósításának feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza. Ezek teljesülését követően a folyósítás szabad felhasználású hitelcél esetén az Ön által megadott bankszámlájára történik. Hitelkiváltás vagy tartozásrendezés esetén a kiváltandó kölcsönt folyósító banknál/szervezetnél vezetett bankszámlá(k)ra.

A jelzálog típusú hitelek folyósításának általános feltételei a következők:

 • A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása és kettő eredeti példányban történő benyújtása Társaságunkhoz.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Suidex Hungary Pénzügyi Zrt. javára szóló önálló zálogjog vagy egyetemleges jelzálogjog, továbbá ingatlanvásárláshoz nyújtott kölcsön esetén elidegenítési és terhelési tilalom, esetenként pedig a Suidex Hungary Pénzügyi Zrt. javára bejegyzett vételi jog legalább széljegyként történő bejegyzése.
 • Esetenként az ingatlanra a hitel futamidejére a biztosító által ajánlott (de legalább a hitelösszeg és annak három hónapos járulékai) összegről szóló teljes körű vagyonbiztosítást kell kötni a Suidex Hungary Pénzügyi Zrt-re történő engedményezés mellett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján is tájékozódni!